Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe FOLAR sp. z o.o. działa na rynku od 1987 roku. Firma zajmuje się produkcją wyrobów foliowych z tworzyw sztucznych na rynek krajowy i zagraniczny. Firma współpracuje z firmami z krajów Unii Europejskiej. Misją firmy jest produkowanie i sprzedaż wyrobów w oparciu o granulaty i regranulaty dla potrzeb przemysłu i handlu w zakresie opakowań.

Firma realizuje swą misję poprzez:

  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 9001:2008, 14001:2004
  • spełnianie wymagań prawnych, klientów, wymagań środowiskowych, stron zainteresowanych i innych wymagań, które dotyczą aspektów środowiskowych PPUH Folar sp. z o.o.
  • ograniczanie zużycia zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie regranulatów wytworzonych z odpadów i dalsze przetwórstwo na wyroby foliowe,
  • właściwe gospodarowanie gospodarką wodno – ściekową i energetyczną,
  • zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń z procesu produkcji wyrobów foliowych
  • poddawaniu okresowym auditom i przeglądom poszczególnych obszarów firmy celem doskonalenia sposobów i środków przeciwdziałających zagrożeniom i awariom.